A szavazás szünetel

  


Helyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

Varsád múltja és jelene

Varsád a Tolnai - Hegyhát dombjai közt található közel 800 éves település. A törökök kivonulása után szinte teljesen elnéptelenedett falut 1713-1786 között Hessen környékéről toborozott evangélikus németek betelepítésével népesült be újra.


Varsád a Tolnai - Hegyhát dombjai közt található közel 800 éves település. A törökök kivonulása után szinte teljesen elnéptelenedett falut 1713-1786 között Hessen környékéről toborozott evangélikus németek betelepítésével népesült be újra. A svábság kitelepítéséig német nemzetiségű település volt mintegy 1400- 1500 lakossal.  2003-ban ez a szám 433-ra csökkent, 2006-ban a betelepülő családoknak és a születési szám emelkedésének köszönhetően 456-ra növekedett, melynek kb. 5-6-%-a német nemzetiségű. A lakosság túlnyomó többsége mára székely és felvidéki származású.

 

Ezen történelmi emlékek és néphagyományok ápolása napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. Többek között ezt a célt is szolgálja az 1994-ben megalakult Varsád Község Német Kisebbségi Önkormányzata, az 1999-ben  alakult Német Nemzetiségi Hagyományőrző tánccsoport, melynek 10 tagja van, csoportvezetőjük Andrási Zoltánné, valamint a 2003-ban az Ifjúsági Klub által létrehozott Turulmadár néptánccsoport, amelyben korosztályonkénti csoportok táncolnak elsősorban székely táncokat. Csoportvezetőjük Lovász Gabriella, koreográfusuk Kosnás Árpád.

 

A települési önkormányzat a közigazgatási feladatokat körjegyzőségben látja el Gyönk nagyközséggel. A község három intézményt tart fenn. a Polgármesteri hivatalt, ahol a Polgármester és a Hivatalsegéd funkcionál, feladatuk elsősorban a közhasznú, közcélú dolgozók irányítása és a lakosok helyben megoldható problémáinak kezelése illetve továbbítása az illetékes hatóságok felé.

 

 A Német nemzetiségi óvoda 2006-2007-ben 28 beíratott gyermekkel működik, az itt foglalkoztatottak létszáma 3 fő. 2005 szeptemberétől a Diósberényi óvodafenntartó társulás tagjai lettünk. Az általános iskolások a szomszédos Gyönk nagyközség társulásban fenntartott Általános és Zeneiskolájában tanulnak, ahová a Gemenc Volán által biztosított iskolabusszal tudnak bejutni. A 2006-2007-ös tanévben a bejáró tanulólétszám 31 fő.

Az Óvodával egy épületben található Művelődési ház és az Ifjúsági Klub által üzemeltetett Konditerem, melyet 2000-ben a Soros Alapítvány támogatásával tudtak megvalósítani. Ez a helység a könyvtárszobából lett kialakítva, mivel a könyvtár átköltözött a volt posta épületébe. Itt működik a Könyvtár mellett még a Teleház, az E-Magyarországpont, ahol jelenleg ingyen vehető igénybe a szélessávú internet, valamint a Posta fixpont, mely a Mobilposta mellett lehetőséget biztosít a lakosoknak levél, pénz feladásra. Az épület korszerűsítése és akadálymentesítése 2005-ben készült el a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Ez az intézmény látja el a község kulturális és sportéletének szervezését melyben nagy szerep vállal a már sokat említett Ifjúsági Klub is. Az itt jelentkező feladatokat egy főállású munkatárs végzi, valamint a Munkaügyi Központ lehetőségeihez mérten egy fő közhasznú dolgozó biztosításával segíti munkánkat. A Könyvtár -Teleház udvarán került megépítésre 2002-ben GYISM pályázati támogatás segítségével egy a mai kor elvárásainak is megfelelő játszótér, mely Törő György népi fafaragó iparművész keze munkáját dicséri. A játékok felállításában a Varsádért Ifjúsági Klub tagjai működtek közre.

 

2002-ben a Gyönki Módszertani Otthon gesztorságával jelzőrendszeres házigondozó szolgálat került bevezetésre. Jelenleg 15 idős rászorulónál található ilyen készülék. Ezt a szolgálatot helyben 2 gondozónő végzi megbízási szerződéssel, akik felváltva a nap 24 órájában veszik a jelzéseket és megteszik a szükséges intézkedéseket. Ezt a gondoskodást kibővítve 2003 őszén az Önkormányzat alkalmazott 1 fő házi segítségnyújtó gondozónőt, aki a rászoruló időseknek a mindennapi teendőkben nyújt segítséget. 2006-ban Területfejlesztési támogatással Falugondnoki autó beszerzésével beindíthattuk a Falugondnoki szolgálatot, segítve ezzel a Varsádon élők mindennapjait. A háziorvos heti két alkalommal rendel az 1999-ben a Paksi Atomerőmű támogatásával felújított korszerű orvosi rendelőben. Az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére 2006 végén került sor a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával.   

 

 Varsád egyetlen műemléke a 1786 -ban épült Evangélikus templom, melynek külső felújítása 2004-ben Németországi támogatással valósult meg. Sajnos az evangélikus hívek száma egyre kevesebb, mára a lakosság túlnyomó többsége katolikus. Templomukat a 70-es évek közepén építtették.

 

A település központjában található az I.- II. Világháborús emlékmű, amin egy Turulmadár található. Ez a szimbólum megtalálható a település címerén, az Ifjúsági klub bélyegzőjén, valamint a magyar tánccsoport nevének kiválasztásakor is meghatározó volt.

A község közmű ellátottság szempontjából jónak mondható, hiszen vezetékes ivóvízzel a lakások 99 %-a , vezetékes gázzal közel 60 %-a, vezetékes telefonnal 70 %-a ellátott. 2004-ben kapcsolódtunk be a kábeltelevíziós rendszerbe, melyhez szintén közel 100 ingatlan csatlakozott. 2005 tavaszán lehetőség nyílik a kábel internett hozzáférésre. Jelenleg a Teleházban illetve az E-Magyarországponton vehetik igénybe az internett nyújtotta lehetőségeket. A következő nagy feladat a szennyvízhálózat kiépítése.

 

Négy civil szervezet tevékenykedik Varsádon: a Varsádért Ifjúsági Klub, az Idősek Klubja Közalapítvány és a Nyugdíjasok Érdekszervezete, valamint a Varsádi Polgárőr Egyesület.

Az Ifjúsági Klub keretein belül működik  a Czikkhalas Kft. Íjász Klub, melynek tagjai eredményesen szerepelnek a különböző helyi és országos rendezvényeken.

Önkormányzatunk, a Német Kisebbségi Önkormányzattal, a 2006-ban alakult Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a civil szervezetekkel közösen azon dolgozik, hogy az itt élő gyerekek, fiatalok és idősek számára biztosítsa azt a szociális, kulturális és infrastrukturális lehetőségeket, amik a mai kor emberének nélkülözhetetlen.

 

Varsád, 2007. január 30.                   

 

Andrási Zoltánné Polgármester


Felhasználónév:
Jelszó: